ELEKTRONIPEKA

ElektroNipeka Oy on vuonna 1979 perustettu viihde-elektroniikan korjauksiin erikoistunut huoltoliike

GRUNDIG

Grundig Keskushuolto

Toimimme keskushuoltona Grundig-tuotteille Suomessa.

Muut Merkit

Huolto- ja korjaustoimepiteet muiden merkkien osalta hoidetaan yhteistyössä Miro Oy:n kanssa. Yrityksemme sijaitsevat samoissa tiloissa, joten asiointi on sinulle helppoa & vaivatonta.

Tule käymään tai pyydä ohjeet laitteen lähettämiseksi huoltoon.

Yhteistyössä

Highend Studio Finland Oy

Kruunu Radio Oy

AK-Hifisystems Oy

Laita viestiä, soita, mailaa, tule käymään...

Karttaosoite
Sisäänkäynti

HUOM! UUSI OSOITE

KUTOMOTIE 16, 00380 HELSINKI

050 415 1111

MA-PE: 10-16

Y: 0346478-3

Copyright © 2023 ElektroNipeka Oy

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Päivitetty 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

ElektroNipeka Oy

Vetotie 4 01510 Vantaa

Y-tunnus: 0346478-3

Sähköposti: elektronipeka@kolumbus.fi

P. 0 5 0 4 1 5 1111

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Nissinen

Sähköposti: elektronipeka@kolumbus.fi

P. 0 5 0 4 1 5 1111

3. Rekisterin nimi

ElektroNipeka Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterissä käsiteltävät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tarvittaessa yritys/organisaatio)
 • Yrityksiltä ja yhteisöiltä keräämme myös seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus.
 • Asiakasnumero
 • Asiakkaan suostumus vastaanottaa viestintää sähköpostitse
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, mm. myyntiin ja huoltoon liittyvät informaatiot.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmansille osapuolille asiakassuhteen hoitamiseksi, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta (2) erillisestä rekisteristä:

 • Huoltojen ja tilauksien kasittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakkaan tiedot: Etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, maksuehto.
 • Laskutuksessa käytettävä rekisteri jossa on seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, maksuehto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Välttämättömät tiedot

Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkin asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot, jotta voimme tarjota palvelut asiakkaille. Näitä tietoja ovat mm. asiakkaan nimi ja yhteystiedot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilöä haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).


Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Päivitetty 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

ElektroNipeka Oy

Vetotie 4 01510 Vantaa

Y-tunnus: 0346478-3

Sähköposti: elektronipeka@kolumbus.fi

P. 0 5 0 4 1 5 1111

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Nissinen

Sähköposti: elektronipeka@kolumbus.fi

P. 0 5 0 4 1 5 1111

3. Rekisterin nimi

ElektroNipeka Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterissä käsiteltävät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tarvittaessa yritys/organisaatio)
 • Yrityksiltä ja yhteisöiltä keräämme myös seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus.
 • Asiakasnumero
 • Asiakkaan suostumus vastaanottaa viestintää sähköpostitse
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, mm. myyntiin ja huoltoon liittyvät informaatiot.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmansille osapuolille asiakassuhteen hoitamiseksi, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta (2) erillisestä rekisteristä:

 • Huoltojen ja tilauksien kasittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakkaan tiedot: Etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, maksuehto.
 • Laskutuksessa käytettävä rekisteri jossa on seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, maksuehto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Välttämättömät tiedot

Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkin asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot, jotta voimme tarjota palvelut asiakkaille. Näitä tietoja ovat mm. asiakkaan nimi ja yhteystiedot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilöä haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).